Spôsob platby

-   Osobne  (na predajni , alebo po donáške)

-   Prevodom č.ú.: 5041485422 /0900

-   Prevodom zo zahraničia:

     IBAN:      SK8909000000005041485422

     SWIFT:   GIBASKBX