Smútočné kytice

Smútočná väzba je tradičný spôsob vyjadrenia lásky a porozumenia.  Kvety na pohrebe ostanú v spomienkach pozostalých, dodajú potrebnú vrelosť a pokoj v inak tak studenej a bolestivej atmosfére.
Zložiť hold kvetmi, symbolizuje lásku, dobrosrdečnosť, súcit a ľudskosť. Pripomína pozostalým, že je možné zdieľať smútok a bolesť s ostatnými. Kvety sú formou komunikácie, ktorá je schopná bez slov vyjadriť čisté pocity srdca.
Aj v týchto najťažších okamihoch Vám v kvetinárstve LILA ponúkame profesionálny prístup, porozumenie a kvety, ktoré sú schopné vyjadriť emócie za Vás.